DCF 1.0
DCF 1.0
DCF 1.0

Cobertes i Estructures de fusta laminada d’avet

Amb una coberta de fusta, li oferim la possibilitat de tenir un espai únic i especial, fent que sigui càlid i confortable.

Us ajudem a realitzar els vostres projectes de decoració amb els nostres professionals que us podran guiar i assessorar sobre el tipus de coberta que s’adapti més a les vostres idees.

Realitzem cobertes amb bigues de fusta laminada, acabat amb panell Thermochip (panell aïllant) cargolat sobre l’estructura, més una làmina transpirable per a la protecció de la fusta.

Queda totalment preparades per poder col·locar teula, pissarra, xapa o allò que vostè decideixi.

La Fusta

Per les nostres cobertes de fusta, treballem amb fusta d’Avet laminada de primera qualitat procedent de boscos sostenibles, del centre d’Europa, on la seva tala i la reforestació estan regulades.

La fusta laminada passa per un procés de neteja d’agents biològics, eliminació dels nusos i defectes que puguin provocar alteracions i moviments als perfils.

DCF 1.0

DCF 1.0
DCF 1.0

Avantatges

La rapidesa del muntatge de les cobertes de fusta ens permet tenir una coberta operativa, sense necessitat d’acabats posteriors, ja que la fusta està degudament tractada, a taller, abans de col·locar-la.

El pes dels elements estructurals són molt més lleugers, ja que la densitat de la fusta laminada és de 500kg/m3, molt més baixa que el ferro o el formigó.

La resistència al foc superior al ferro i al formigó, considerant un R.F. superior només augmentant la secció.

Projectes relacionats