Finestres de fusta i de qualitat

Les finestres de fusta proporcionen al seu habitatge un bon aïllament tèrmic i acústic, ajudant a l’estalvi energètic de la seva llar. A més d’oferir-li una sensació de confort, calidesa i benestar, gràcies a ser un material natural i sostenible.

A RIBA MASSANELL, tenim dos tipus de perfil de finestra:

El perfil RM68 té el certificat europeu Marcadt CE, que li garanteix un bon rendiment contra el vent, l’aigua i el soroll.

I el perfil RM94 pensat per aconseguir unes altes prestacions tèrmiques com acústiques, està estudiat com a component passiu, principalment per a cases passives i/o eficients que busquen reduir al màxim el consum energètic.

Treballem a tota la Península Ibèrica, illes Canàries, illes Balears, Andorra i sud de França.

Tancaments Bàsics de Finestres i Balconeres

Fix
Practicable
Oscil·lobatent
Abatible
Pivotant
Basculant
Practicable
2 Fulles
Oscil·lobatent
2 Fulles
Corredissa Elevadora
Corredissa Elevadora
2 Fulles

DCF 1.0

Finestres RM

Les finestres RM són el resultat de molts anys d’experiència i investigació en la fabricació de finestres i tancaments exteriors amb fusta.

Tenen un disseny actual que permet la fabricació de grans tancaments amb una secció del perfil més reduït.

Gràcies a l’assemblatge entre els muntants i els travessers mitjançant la unió “finger joint”, proporciona a la finestra una gran superfície d’encolat entre perfils. Amb això aconseguim més resistència que amb els acoblaments i unions tradicionals.

Les finestres RM es fabriquen amb un perfil únic i exclusiu de Riba Massanell, amb junta de goma en la zona del vidre (no silicones).

Perfil de Finestra

RM68

És el perfil bàsic amb el qual fa molts anys que treballem.

La secció d’aquest perfil és de 68*80mm. per les finestres. I pels finestrals o tancaments més grans, tenim una variant, la fulla és de 68*100mm. ajudant a tenir mes estabilitat al perfil.

Amb doble junta de goma.

El vidre que normalment col·loquem és de 24mm.

Aquest perfil té el certificat de qualitat del Marcat CE des del 2010.

Transmitànciatèrmica Uw= 1,38W/m2K

PDF de la secció bàsica RM68.

DWG de la secció bàsica RM68.

RM94

El perfil RM94 és el nostre perfil mes jove. Està pensat per a poder arribar a altes prestacions d’aïllament tèrmic, principalment sol·licitades en cases d’alt rendiment energètic i/o passives.

Amb triple junta de goma.

La seva secció és de 94*90mm. tant el marc com la fulla.

El vidre que col·loquem és de doble cambra. El conjunt és de 50mm. de gruix com a màxim.

Perfil estudiat per cases passives. Certificat l’any 2017. Transmitància tèrmica Uw = 0,99W/m2K

PDF de la secció del perfil RM94.

DWG de la secció del perfil RM94.

Fusta

Amb les nostres finestres, treballem amb fusta d’Iroko i Pi Flandes laminada de primera qualitat, eliminant els nusos i defectes que puguin provocar alteracions i moviments als perfils.

La fusta utilitzada és de procedència certificada, l’assecat de la fusta és de forma natural, controlant el grau d’humitat fins que sigui l’adequat per a la fabricació de les finestres.

DCF 1.0
Pi
 • Color groc pàl·lid.
 • Com que és fusta clara admet gran varietat de colors.
 • Veta marcada.
 • Densitat entre 500-540 kg/m3
 • Més bon aïllament tèrmic que l’Iroko.
Iroko
 • Color marró clar o daurat que s’enfosqueix molt ràpid.
 • Es pot enfosquir més, però no fer-la més clara.
 • Veta petita i poc marcada.
 • Molt resistent davant fongs i tèrmits que el Pi.
 • Densitat entre 700-750 kg/m3

Tractament

El tractament protector aplicat a les finestres de fusta es compon de tres capes.

 1. Tractament fungicida, insecticida i filtre dels raigs ultraviolats del sol.
 2. Fons elàstic per poder polir i donar cos al protector.
 3. Acabat transpirable que realça el color i les vetes de la fusta.

Aquest tractament és totalment ecològic, ja que es dissol amb aigua, això fa que el seu manteniment sigui més senzill, ja que no s’ha de polir la fusta. S’ha de passar un drap humit, treure’n la pols i la brutícia i aplicar una nova capa del protector d’acabat.

Vidre

Un factor molt important de les finestres és el vidre, ja que en depèn el correcte funcionament i aïllament de la finestra.

Per les nostres finestres RM68 utilitzem com a vidre base, un vidre amb càmera 4/14/6 BE. I pel perfil RM94 un vidre amb doble càmera, el 4+4/14Ar/6/14Ar/4+4 BE. Tot i que ens adaptem a la demanda de cada client, ja que la situació y orientació de cada finestra és diferent.

Dades tècniques:
El vidre 4/14/6 BE per RM68 te una transmitància tèrmica Ug= 1,3W/m2K

El 4+4/16Ar/6/16Ar/4+4 BE per RM94 te una transmitància Ug= 0,9 W/m2K

DCF 1.0

SONY DSC

Muntatge

El muntatge en obra de les finestres de fusta es realitza sobre premarc, prèviament subministrat perquè el paleta pugui fixar-lo i serveixi de referència a l’hora de fer el buit de la finestra.

La fixació de la finestra al premarc sempre és mecànica. L’obertura i la seva mesura condicionen el gruix dels cargols de fixació.

El segellat de la finestra de fusta amb l’obra es realitza amb materials adequats per a cada tipus d’obra, així ens dóna la seguretat que no es produeixen filtracions d’aigua o aire a l’interior.

Projectes relacionats